FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy możliwe jest przetestowanie aplikacji przed wykupieniem płatnego pakietu?

Tak, każdy użytkownik ma zagwarantowany bezpłatny 14-dniowy okres testowy. Oznacza to, że przez 14 dni użytkownik może bezpłatnie korzystać z platformy, ale nie są względem jego firmy prowadzone żadne usługi księgowania. Należy przez to rozumieć, że na okresie próbnym firma FT Polska Sp. z o.o. nie rozlicza firmy i nie składa w jej imieniu żadnych deklaracji w urzędach.

 

2. Co się dzieje po wygaśnięciu okresu testowego?

Po wygaśnięciu okresu testowego konto przechodzi do trybu odczytu na okres 30 dni. Oznacza to, że użytkownik może przez okres 30 dni zdecydować czy będzie opłacał usługi firmy i w tym czasie może pobrać wszystkie dokumenty, które wprowadził na platformę. W ciągu tych 30 dni nie są wykonywane żadne usługi księgowe ze strony firmy FT Polska Sp. z o.o.. Po upływie tego terminu konto wraz z danymi zostanie usunięte.

 

3. Czy płatny pakiet umożliwia samodzielne prowadzenie pełnej księgowości online?

Niezupełnie, użytkownik ma możliwość za pośrednictwem platformy wystawienia dokumentów sprzedażowych i wprowadzenia dokumentów zakupowych, które automatycznie trafią do przypisanej księgowej i w odpowiednim czasie zostaną przez nią zaksięgowane i prawidłowo rozliczone. Oznacza to, że platforma służy do księgowania, ale czynność ta wykonywana jest przez dyplomowaną księgową.

 

4. Co się dzieje po wygaśnięciu pakietu płatnego?

Po wygaśnięciu pakietu płatnego funkcjonalność konta zostaje ograniczona do przeglądania i pobrania wygenerowanych uprzednio dokumentów. Jeżeli przez dalsze 30 dni płatność nie zostanie zrealizowana, konto przejdzie do trybu odczytu i w tym czasie nie będą realizowane żadne usługi księgowe ze strony firmy FT Polska Sp. z o.o.. Po upływie kolejnych 30 dni konto wraz z danymi zostanie usunięte.

 

5. Jaki jest zakres pomocy doradcy księgowego?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zagadnień technicznych lub księgowych, doradca księgowy pomoże w prawidłowy sposób zakwalifikować rozliczenie, skonfigurować system oraz poinformuje o nietypowych konsekwencjach prawno-podatkowych.

 

6. Czy dostęp do doradcy księgowego zawiera się w okresie testowym?

W przypadku okresu testowego pracownicy ftksiegowosc.pl zawsze udzielą Państwu pomocy z zakresu obsługi technicznej aplikacji.

 

7. Czy jeśli wykupię dostęp do aplikacji, będę związany umową na czas określony? Czy są jakieś kary umowne lub odsetki?

Rozpoczęcie okresu płatnego na platformie skutkuje zawiązaniem umowy drogą elektroniczną. Nie ma jednak żadnych kar umownych lub odsetek, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z usług platformy ftksiegowsc.pl. Jednak w przypadku rezygnacji z platformy kwota za niewykorzystany czas abonamentu nie podlega zwrotowi.

 

8. Jak wygląda kwestia płatności?

Faktura za usługi jest wystawiana na podstawie wprowadzonych w danym miesiącu dokumentów.

Przykład: Firma XXX w miesiącu maju wystawiła 10 dokumentów sprzedażowych i wprowadziła 10 dokumentów zakupowych. Wynika z tego, że za miesiąc maj do 5 czerwca otrzyma fakturę za „pakiet 20” z terminem płatności 3 dni. Po uregulowaniu należności księgowa rozlicza firmę XXX i składa w jej imieniu deklaracje do odpowiedniego US. Następnie do 15 dnia miesiąca użytkownik dostanie informacje na temat kwoty, którą należy wpłacić do danego urzędu.

 

9. Jak dodawać dokumenty zakupowe?

Użytkownik może dodać dokumenty, jako skan bądź wyraźne zdjęcia. Dozwolony format: pdf, png, jpg.

 

 

 

2019-05-18 13:20:47
Logowanie / Rejestracja